LIJM: regeren is vooruit zien!
P E R S B E R I C H T

Aanhoudende vorst kan de levering van lijm vertragen.

Wormer, 4 november 2010.
Regeren is vooruitzien en en goede voorbereiding is het halve werk. Houdt u in dat kader uw werkvoorraad lijm goed in de gaten!?

Bij plotseling invallende vorst kunnen leveringsproblemen ontstaan! De (vloeibare) lijmen moeten absoluut vorstvrij worden bewaard en dus ook getransporteerd.
Afgelopen winter kwamen verschillende klanten in de problemen omdat men zonder kwam te zitten.

Tijdige bestelling en/of het aanleggen van een iets hogere voorraad dan normaal, zijn een goedkopere oplossing dan 'zonder komen te zitten' of speciaal transport te moeten regelen.