Specialisatie van JWB
Toen het Stadsarchief Amsterdam medio jaren ‘80 zocht naar een betere, dan tot dat moment beschikbare, archiefberging, maar deze niet vond, besloot zij zelf een berging te ontwikkelen. Als bekend en gewaardeerd leverancier van restauratie- en conservatiematerialen, ook aan het Stadsarchief, werd Jansen-Wijsmuller & Beuns B.V. verzocht mee te denken en te werken aan de ontwikkeling van een nieuwe archiefdoos. Het resultaat was dé Amsterdamse Doos. Een archiefdoos, inmiddels bekend als ‘code 169’, die tot ver over onze landsgrenzen bekendheid heeft verkregen. En nog altijd wordt de productie, de marketing en de logistiek verzorgd door Jansen-Wijsmuller & Beuns.

Het besef van een goede berging voor cultureel erfgoed wordt, uiteraard ook onder invloed van de Archiefwet (sinds 2005), steeds groter. Dat heeft mede geleid tot het huidige, omvangrijke assortiment van zuurvrije dozen die voldoen aan de ICN-richtlijnen. Vrijwel alle dozen zijn standaard, uit voorraad leverbaar. En mede naar aanleiding van vragen uit de archief- en museumwereld, breidt dit pakket zich nog steeds uit. Momenteel bestaat ons assortiment uit meer dan 100 uiteenlopende formaten van o.a. archiefdozen, archiefcassettes, affichemappen, (glas)negatiefdozen, prentendozen, kaartendozen, etc. Om de kwaliteit te waarborgen keurt het Stadsarchief Amsterdam nog steeds steekproefsgewijs onze producten. Daarnaast worden deze 2-jaarlijks aan de kwaliteitseisen van het Instituut Collectie Nederland (ICN) onderworpen. De Amsterdamse doos, (code 169) voldoet, in zijn gewone, bruine uitvoering aan kwaliteitseis nr. 4 (archiefdozen voor bewaring op middellange termijn; 10 jaar.) De archiefdoos 169 in 3/11-kwaliteit (blauwgrijs) voldoet aan de gestelde eisen voor permanente bewaring; 30 jaar (kwaliteitseis 3 en 11), van het ICN.

De ontwikkelingen én de continu wijzigende kwaliteitseisen die aan de verpakking van objecten worden gesteld, maken het noodzakelijk ook de kwaliteit van de dozen (de constructie en het materiaal) steeds weer te verbeteren. Dit heeft ertoe geleid dat inmiddels een belangrijk deel van ons assortiment zowel in de gewone, ICN 4-kwaliteit, als in de ICN 3/11-kwaliteit leverbaar is. Het materiaal waarvan de dozen gemaakt zijn, is tevens getest door het Rochester Institute of Technology, USA en voldoet geheel aan de PAT-test per ISO 18916. Zelfs lang voordat in de Archief-wet 2005, de Regeling Duurzaamheid Archiefbescheiden werd opgenomen, leverde Jansen-Wijsmuller & Beuns ook een hechtmechaniek dat voldeed aan alle eisen. Natuurlijk overleggen wij, wanneer u dat op prijs stelt, een afschrift van de geschiktheidverklaringen. U vindt deze ook op de site van het ICN (www.icn.nl).

Om onze klanten een totaalpakket aan te kunnen bieden op het gebied van bergingsystemen, voeren wij naast ons eigen assortiment zuurvrije dozen, zuurvrij pak- en omslagpapier en zuurvrije hechtmechanieken: Nomi® dozen (dozen op maat),
Arche conserveringsproducten en  Klug Karton, van de firma Klug Conservation. Van de firma Secol voeren wij de uitgebreide lijn polyester bewaarsystemen.

In het kader van het duurzaam ondernemen, maar ook om te voldoen aan de (toekomstige) wensen/eisen van de markt is Jansen-Wijsmuller & Beuns B.V sinds oktober 2009 FSC gecertificeerd. (Voor meer, gedetailleerde informatie over FSC® en onze certificering zie de tab FSC®.) Steeds meer archiverings- en conserveringsproducten zullen ook met een FSC-certificaat worden geleverd. De actuele stand van zaken vindt u op de website. U kunt het uiteraard ook bij ons opvragen: telefoonnummer 075 621 1001.

De voortdurende groei en verdere verbeteringen van het programma maken Verenigde Bedrijven Jansen-Wijsmuller & Beuns B.V. tot dé totaalleverancier van archiefmaterialen.